Πολιτισμικό Φεστιβάλ

Το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί ένα σημείο συνάντησης  των δίγλωσσων παιδιών που ζούνε στην Ελλάδα,

ένα σημείο γνωριμίας για τα ήθη και έθιμα τους,

έχοντας ως σκοπό και τη σημασία της προστασίας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενδείκνυται για παιδιά από δίγλωσσες οικογένειες,  όπου εκτός από την Ελληνική γλώσσα, η μητρική γλώσσα του ενός γονέα προέρχεται  από άλλη χώρα.

Τα παιδιά σε ομάδες αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μέσα από τη μουσική, το χορό, τις αθλητικές δραστηριότητες ακόμη και μέσω της μαγειρικής κ.τ.λ.

Στο πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται να συμμετέχουν παιδιά που εκτός  από το Ελληνικό σχολείο καθημερινά ακολουθούν και μια φορά την εβδομάδα πλήρες σχολικό πρόγραμμα της μητρικής γλώσσας του ενός γονέα που προέρχεται  από άλλη χώρα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα  αποτελούν τα Ρωσικά σχολεία που λειτουργούνε σε πολλά σημεία της Ελλάδος, τα Πολωνικά, Ιταλικά κ.τ.λ.

Επίσης στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθεί και ο ιδιωματικός Ελληνισμός της περιφέρειας  της χώρας μας, όπως ποντιακοί σύλλογοι κ.τ.λ.

Τέλος  για τους συνοδούς  εκπαιδευτικούς των σχολείων, οργανώσεων  αποτελεί ένα χώρο  διαπολιτισμικής σχέση εκπαιδευτικών ανταλλαγών και συνεργασιών.

Comments are closed.