ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Στα  καλοκαιρινά μας προγράμματα,  που υλοποιούνται σε χώρους παιδικών κατασκηνώσεων μπορούν να συμμετάσχουν Δωρεάν όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 6-16 ετών και οι γονείς είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Αναλυτικότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΠΕΚΑ 2024

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος:

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ αφορά την φιλοξενία χιλίων πεντακοσίων (1.500) παιδιών, δικαιούχων ηλικίας 6 έως 16 ετών,

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:

  • τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2023) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ).

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις:

Προσοχή: οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) για την χορήγηση επιταγής για Δωρεάν Διαμονή 15 ημερών στα κατασκηνωτικά προγράμματα, υποβάλλονται συνήθως το μήνα Ιούνιο (πρώτο δεκαπενθήμερο) μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η υπηρεσία του οργανισμού.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις:

Ο σύνδεσµος για την είσοδο στην πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ΟΠΕΚΑ (https://opeka.gr/).