Εγγραφές

    Συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως: (απαραίτητο)
    ΙδιώτηςΑσφαλιστικό ΤαμείοΠρόγραμμα ΟΑΕΔ

    Για συμμετοχή μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ:

    Δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ στη διάθεση και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων από την εταιρεία «Μαγική Πυξίδα Παιδικές Περιπλανήσεις» σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο https://magikipixida.gr/πολιτική-απορρήτου/