Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Μαγική Πυξίδα
Παιδικές Περιπλανήσεις

Για την περιοχή της Ηπείρου:
Ιωάννινα – Σμύρνης 11 (Πλατεία Πάργης)
Τηλ.: 26514 06104 - 6937017143
E-mail: magikipixida@gmail.com

Για την περιοχή της Αττικής:
Μεταμόρφωση – Ρόδου 5 ΤΚ 14452
Τηλ.: 211 4111216 - 6971973028
E-mail: magikipixida@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας