Κόστος

Στα καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα, σε συνεννόηση με το χώρο που θα μας φιλοξενεί θα δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν συμμετοχή των τέκνων των οικογενειών που θα είναι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ ή δικαιούχοι του ΕΦΚΑ.

Για τους μη δικαιούχους το κόστος θα εξαρτάται από το χώρο υλοποίησης του προγράμματος και από τη θεματολογία του προγράμματος.

Το κόστος των θεματικών εκδρομών και γενικά όλων των υπολοίπων προγραμμάτων μας θα ανακοινώνεται μαζί με την παρουσίαση- ενημέρωση  της  κάθε δραστηριότητας.