Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)

Στα  καλοκαιρινά μας προγράμματα,  που υλοποιούνται σε χώρους παιδικών κατασκηνώσεων μπορούν να συμμετάσχουν Δωρεάν όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 6-16 ετών και οι γονείς είναι δικαιούχοι του προγράμματος Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)

Αναλυτικότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δ.ΥΠ.Α 2024

 • Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος:

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

α. εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

β. ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ (ένσημα ΙΚΑ) με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

γ. άνεργοι εγγεγραμμένοι  με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 • Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις:

Προσοχή: οι αιτήσεις στην Δ.ΥΠ.Α για την χορήγηση επιταγής για Δωρεάν Διαμονή 15 ημερών στα κατασκηνωτικά προγράμματα, υποβάλλονται συνήθως το μήνα Απρίλιο μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η υπηρεσία του οργανισμού.

 • Υπάρχουν εισοδηματικά όρια για την έγκριση της αίτησης:

i) Για τις κατηγορίες δικαιούχων (α) και (β) και για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων μέχρι δώδεκα (12) μήνες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ της ως άνω κατηγορίας (Γ) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2023 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000,00€.

ii) Για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων άνω των δώδεκα (12) μηνών στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ της ως άνω κατηγορίας (γ) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2023 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία:

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ/ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ 16.000,00 € 3.000 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓΑΜΟΙ – ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 24.000,00€
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ (ΑΓΑΜΟΙ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) 27.000,00€ 3.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

 • Ποιες ηλικίες παιδιών δικαιούνται χρήση της επιταγής για το καλοκαίρι του 2024:
  • «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2008 έως 14.06.2018.

 

 • Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις:
  • Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση («Αίτηση διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2024») μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr

 

 •  Υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης:
  • Ναι, υπάρχει μοριοδότησης κριτηρίων ως παρακάτω:

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής:

 1. Ιδιότητα δικαιούχου ΑμεΑ - με ποσοστό αναπηρίας 50% & άνω / ΜΟΡΙΑ  50
 2. Ιδιότητα ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ - Άγαμος/η - Χήρος/α Διαζευγμένος/η με αποκλειστική άσκηση γονικής μέριμνας / ΜΟΡΙΑ  10
 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο / ΜΟΡΙΑ  15
 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμη η φορολογική δήλωση έτους 2023

έως 10.000,99€                      ΜΟΡΙΑ   30

έως 10.001,00-20.000,99     ΜΟΡΙΑ 20

έως 20.001,00-30.000,00€   ΜΟΡΙΑ 10

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis