ΟΑΕΔ

Στα  καλοκαιρινά μας προγράμματα,  που υλοποιούνται σε χώρους παιδικών κατασκηνώσεων μπορούν να συμμετάσχουν Δωρεάν όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 6-16 ετών και οι γονείς είναι δικαιούχοι του προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΑΕΔ

Πρώτη κατηγορία δικαιούχων:

Ασφαλισμένοι με ένσημα ΙΚΑ οι οποίοι:

α) είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας - ένσημα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) το 2022

ή

β) έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2022

ή

γ) έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών το 2022 (50 ημερήσια επιδόματα)

ή

δ) έλαβαν επίδομα μακροχρονίων ανέργων τουλάχιστον 2 μηνών το 2022

ή

ε) να ισχύουν συνδυαστικά οι παραπάνω προϋποθέσεις για το 2022

Δεύτερη κατηγορία δικαιούχων:

 Άνεργοι,

με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Aναμένεται η ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για το 2023, συνήθως οι αιτήσεις λήγουνε στο τέλος Απριλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για δωρεάν συμμετοχή υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/e-yperesies

Δικαιούχοι προγράμματος ΟΑΕΔ για το καλοκαίρι του 2023 θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα (γεννημένα από 01/01/2007 έως 14/06/2017)

Το πρόγραμμα ΟΑΕΔ καλύπτει όσους έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2021 μέχρι 30.000,00 €

Παρέχεται υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.