Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης – Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όροι χρήσης της εταιρείας « Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις

Εισαγωγή:

Η «Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις» τηρεί το θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς για το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας και παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Η εταιρία με την διακριτική επωνυμία «Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής – Γκινοσάτη Φωτίου 67 ΤΚ 14452 τηλ.: 211 41 11 216 email: magikipixida@gmail.com και με ιστότοπο https://magikipixida.gr καθώς και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χρησιμοποιεί για την προώθηση των προγραμμάτων της, γνωστοποιεί ότι, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε μπορεί να απευθυνθεί στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και στο διαχειριστή ο οποίος είναι ο υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο τηλέφωνο: 211 41 11 216

Είδος συλλογής προσωπικών δεδομένων και σκοπός αυτών:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, κ.τ.λ. και επιπρόσθετα (ενδέχεται) για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε ότι αφορά ιατρικό ιστορικό και φωτογραφίες ή βίντεο. Επίσης, στους ιστό τόπους μας θα βρείτε φόρμες συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που διοργανώνουμε και φόρμες ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας. Τα δεδομένα που μας δίνονται μέσα από αυτές τις φόρμες τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα προγράμματα που έχουν δηλώσει. Για ενδιαφέρον για κάποια θέση εργασίας , τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι να προκύψει θέση στην οποία τα προσόντα να ταιριάζουν. Σε περίπτωση που μας δηλώσετε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη μη διατήρηση των στοιχείων σας είτε στα αντίστοιχα πεδία κάθε φόρμας είτε στέλνοντας email θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας εντός του επιθυμητού σας χρονικού διαστήματος.

Η εταιρεία μας διαθέτει λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Το πως αλληλοεπιδρά κάποιος σε αυτά τα μέσα και το τι δεδομένα στέλνει σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν εξαρτάται από την εταιρεία μας. Αναλυτικότερα οποιοσδήποτε έχει λογαριασμό σε μία από αυτές τις σελίδες, η συλλογή δεδομένων γίνεται με βάση τα όσα έχει επιλέξει στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του. Σε αυτές τις ιστοσελίδες η «Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις» δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να επικοινωνήσουν μαζί της. Επιπλέον, η «Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις» δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο αναφορικά με το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από σελίδες όπως το Facebook και το Instagram θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy) της εκάστοτε πλατφόρμας.

Δηλώνουμε ρητά, ό,τι δεδομένα έρχονται σε εμάς, δε διαμοιράζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτα μέρη με σκοπό το κέρδος. Στοιχεία μπορεί να κοινοποιούνται ανώνυμα μόνο στην πλατφόρμα Google Analytics για λόγους ανάλυσης επισκεψιμότητας.

Επίσης δηλώνουμε ρητά ότι τα δεδομένα που μας δίνετε για τη συμμετοχή σας σε προγράμματά μας διατηρούνται μέχρι να μας πείτε να τα διαγράψουμε. Η διαδικασία διαγραφής είναι πολύ απλή, απλά στέλνοντας ένα email ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σας διευκολύνει. Μοναδική εξαίρεση είναι τυχόν περιπτώσεις όπου βάση νομοθεσίας απαιτείται η διαγραφή ή διατήρηση συγκεκριμένων δεδομένων σε ή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Сookies:

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκειά της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μόνο πληροφορίες που χρησιμεύουν για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας και για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

Το cookies είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία ,λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser.

Με τους συνεργάτες μας, χρησιμοποιούμε τα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) Χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά Cookies για να διασφαλίσουμε βέλτιστη λειτουργικότητα του ιστότοπου σε αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου και τους επιτρέπουμε να τους παρουσιάζεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του ιστότοπου, σε εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους,
τέλος, επικοινωνία με τον ιστότοπό μας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης.
β) Χρησιμοποιούμε λειτουργικά Cookies για να σταθμίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών στον ιστότοπό μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) μπορούμε να αναλύσουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.) και μέσω αυτών μπορούμε να παρέχουμε βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον ιστότοπο (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών). Χρησιμοποιούμε επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψουμε τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσουμε τη στρατηγική διαφήμισης με βάση αυτά.
γ) Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party). Στις σελίδες του ιστότοπου μπορεί να βρίσκονται cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με τον ιστότοπο αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές ή χορηγούς. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει δεδομένα από άλλα sites όπως το Facebook, αυτά τα sites χρησιμοποιούν δικά τους cookies στη συσκευή σας/ στον browser με τον οποίο επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το τρόπο που λειτουργούν τα cookies (πρόσβαση στα cookies έχουν μόνο αυτοί που τα δημιούργησαν). Παρακαλούμε ελέγξτε τη πολιτική των εν λόγω sites για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies.

Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον browser αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή ορισμένων λειτουργιών από τον ιστότοπο. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης cookies από τον ιστότοπο.

Ένα cookies με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του χρήστη του ιστότοπου κατά την επίσκεψή του από την AT Internet. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.atinternet.com/en/company/data-protection/data-collection-on-our-customers-sites/.

Πως μπορώ να διαχειριστώ η να σταματήσω την χρήση cookies;

Αρκετοί χρήστες βρίσκουν την ιδέα της χρήσης στοιχείων παρεμβατική στα προσωπικά τους δεδομένα, ειδικά όταν η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται από τρίτους. Για παράδειγμα μπορεί να αντιτίθεστε στη χρήση στοιχείων σας (τα οποία έχουν προέλθει από το ιστορικό περιήγησή σας σε έναν ιστότοπο) για τη διενέργεια κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.
Μπορείτε να διαγράψετε από το σκληρό σας δίσκο τα cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων. Σε άλλες μπορείτε να μπλοκάρετε cookies από συγκεκριμένους διαφημιστές. Πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείται επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser.

Συνοπτική πολιτική αποδοχής καταγραφής στοιχείων μέσω των φορμών μας εγγραφής από τους συμμετέχοντες ή από τους νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανήλικων συμμετεχόντων:

Με την σύνταξη κάθε αίτησης- εγγραφής στα προγράμματά μας οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν τα στοιχεία ‐ προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται με αποκλειστικό σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση της αίτησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται ότι η «Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας της διεκπεραίωσης των προγραμμάτων της και της σύννομης λειτουργίας αυτής, αλλά δεν εκτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ούτε διαβιβάζει αυτά, παρά μόνο εάν τούτο απαιτηθεί για λόγους υγείας ή εάν διαταχθεί από δικαστική ή εισαγγελική αρχή και πάντοτε σύμφωνα με την νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ από 25/5/2018.

Συνοπτική πολιτική αποδοχής συμμετεχόντων για τη χρήση ψηφιακού υλικού από την εταιρεία μας:

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της λειτουργίας των προγραμμάτων μας που θα συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δράσεις και οι εκδηλώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η επίσημη σελίδα facebook της εταιρείας μας και το κανάλι YouTube.
Σε αρκετές από τις εκδηλώσεις αυτές θα υπάρχει και ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες κυρίως ομαδικές των συμμετεχόντων μας με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες που αναφέρονται (ιδίως στα παιδιά) , όπως για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση της οικίας , το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, οι επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την ομαδική πιθανή εμφάνιση σε ψηφιακό υλικό είτε του ιδίου είτε των ανήλικων τέκνων του μπορεί να μας το δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο π.χ. email.