Συνεργασίες

Σχολεία, σύλλογοι, οργανώσεις:

εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ομαδικά σε κάποια από τα προγράμματά μας

ή

εάν θέλετε από κοινού να οργανώσουμε κάποιο πρόγραμμα καινοτόμο, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και οφέλη στα παιδιά

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας,  να διαμορφώσουμε το ιδανικότερο πρόγραμμα και το κατάλληλο χώρο υλοποίησης του ανάλογα την υφή του προγράμματος και τους συμμετέχοντες.